Полтавський фаховий коледж
Національного університету харчових технологій
Циклові комісії

Циклова комісія спеціальності "Харчові технології"

Циклова комісія дійснює професійну підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за трьома освітньо-професійними програмами: «Виробництво харчової продукції», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Зберігання, консервування та переробка молока»).

Докладніше »

Циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Зосередження загальноосвітньої підготовки в межах одного структурного підрозділу дає змогу ефективно координувати загальноосвітню підготовку за різними освітніми напрямками (фізико-математичним, природничим, гуманітарним), узгоджувати їх дидактичні форми і методи, методики оцінювання знань студентів, розробляти єдині для студентів перших та других курсів освітні вимоги ).

Докладніше »

Циклова комісія спеціальностей галузевого та енергетичного машинобудування

здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями: 133 Галузеве машинобудування; 142 Енергетичне машинобудування.

Докладніше »

Циклова комісія комп’ютерної інженерії та автоматизації

здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями: 123 Комп’ютерна інженерія; 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Докладніше »