Полтавський фаховий коледж
Національного університету харчових технологій
Циклові та предметні комісії

Циклова комісія технологічних дисциплін

Циклова випускова комісія здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальністю 181 Харчові технології (спеціалізація «Виробництво харчової продукції»).

Докладніше »

Циклова комісія електромиханічних дисциплін

Циклова комісія електромеханіків, спеціальність 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», виконує велику роботу по підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Докладніше »

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Зосередження загальноосвітньої підготовки в межах одного структурного підрозділу дає змогу ефективно координувати загальноосвітню підготовку за різними освітніми напрямками (фізико-математичним, природничим, гуманітарним ).

Докладніше »

Циклова комісія механіко-енергетичних дисциплін

Фахівців зі спеціальності готують до експлуатаційної, організаційної, проектно-конструкторської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної і харчової та інших галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та установки, обладнання та системи кондиціювання повітря.

Докладніше »

Циклова комісія механічних дисциплін

Фахова комісія механічних дисциплін започаткувала свою роботу ще в період організації навчального закладу - у 1930 році. Зараз вона входить до складу електромеханічного відділення.

Докладніше »

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Підготовка фахівців з економічних питань здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості і тенденцій, що характеризують нові вимоги до правового забезпечення ритму праці.

Докладніше »

Циклова комісія комп'ютерних дисциплін

Перший набір студентів зі спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» було здійснено у вересні 2014 року. Циклова комісія комп’ютерників наймолодша в коледжі і тільки починає свій шлях у світі комп’ютерних технологій.

Докладніше »